Հարկային և ֆինանսական հաշվառում

Հարկային և ֆինանսական հաշվառում

Մեր ընկերության կողմից մատուցվող համալիր հաշվապահական և ֆինանսական ծառայությունները եզակի նշանակություն ունեն մեր հաճախորդների համար՝  նրանց հնարավորություն ընձեռելով սևեռել  իրենց ողջ ուշադրությունը իրենց ընկերության կողմից իրականացվող հիմնական գործընթացներին, կողքին ունենալ մի ամուր հենասյուն, որը կկազմակերպի բոլոր հաշվապահական և ֆինանսական խնդիրների լուծումը ՀՀ գործող հարկային օրենսդրությանը համապատասխան: Հաշվապահական հաշվառման վարմանը զուգահեռ մեր ընկերության կողմից իրականացվում է մեր գործընկերների տնտեսական գործունեության դինամիկ վերլուծություն, որը հնարավորություն է տալիս կատարելագործել ֆինանսական որոշումների կայացման գործընթացը: