ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼՆ ԵՆ`

 • Աջակցություն կազմակերպությունների ստեղծման և գրանցման գործընթացին, ինչպես նաև պետական գրանցման ենթակա հետագա փոփոխություններին օժանդակում,
 • Կազմակերությունների և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվապահական հաշվառման վարում,
 • Հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն,
 • Հարկային բեռի օպտիմալացում,
 • Հաշվապահական ծրագրերի ներդրում,
 • Հաշվապահության վերականգնում, ստուգում, ավտոմատացում,
 • Կազմակերպությունում հարկային ստուգումներին մասնակցություն և համանման այլ ծառայություններ:

ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԻՆՉՊԵՍ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ:

 

Ծառայությունների արժեքը որոշվում է ելնելով հետևյալ չափանիշներից`

 • կազմակերպաիրավական տեսակից, հարկման դաշտից,
 • փաստաթղթաշրջանառության ծավալից,
 • աշխատակիցների քանակից,
 • ներմուծման և արտահանման առկայությունից և հաճախականությունից և այլն: